Mall – Bekräftelse av hotellbokning

Brevmall för bekräftelse av hotellbokning.

Till undvikande av missförstånd bör man alltid bekräfta en hotellbokning. Sker bokningen över Internet erhåller man oftast en bekräftelse per e-post. Fortfarande sker dock ett stort antal hotellbokningar via telefon och vid dessa tillfällen är det alltid en god idé att bekräfta bokningen via brev eller fax. Denna dokumentmall kan användas och anpassas för att skicka en bekräftelse avseende en bokning av ett hotellrum.

Ombyggnad pågår

Lämna en kommentar

*